Error
  • The template for this display is not available. Please contact a Site administrator.

กิจกรรมปี54

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน

วันที่ 26 มกราคม 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำใส ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรคลองน้ำใส  จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน  โดยสุ่มนักเรียนโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน  50  คน  เข้ารับการตรวจปัสสาวะ  เพื่อหาสารเสพติด

โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ จังหวัดสมุทรปราการ เยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 24  มกราคม  2555 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  นำโดยนายบุญจักรวาล  รอดบำเรอ  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  พร้อมทั้งครู และนักเรียน กว่า  150  คน  เยี่ยมกลุ่มโรงเรียนในตำบลคลองน้ำใส  ประกอบด้วย  โรงเรียนบ้านแสนสุข  โรงเรียนบ้านจัดสรรสามัคคี  โรงเรียนบ้านเขาน้อย  โรงเรียนบ้านกุดหิน  และโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส  เข้าร่วมกิจกรรม  อีกทั้งทางโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  โดยนายบุญจักรวาล  รอดบำเรอ  ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์  ได้มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กีฬามัธยมสัมพันธ์ ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม

วันที่  18-20  มกราคม  2555  นักเรียนโรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามัธยมสัมพันธ์  ครั้งที่ 11  ณ  โรงเรียนบ้านท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  ผลการแข่งขัน  ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น  9  รางวัล

การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับกลุ่มจังหวัด

วันที่  20  มกราคม  2555  โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส เข้ารับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกลุ่มจังหวัด  ระดับโรงเรียนขนาดกลาง  โดยมีเด็กหญิงสุรัจนา  บานชม  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  เข้ารับการประเมิน

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 จ.กาญจนบุรี

วันที่  11-13  มกราคม  2555  โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ได้เป็นตัวแทนนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  จำนวน  9  รายการ  เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่  61  ณ  จังหวัดกาญจนบุรี  ผลการแข่งขัน

ได้รับรางวัลเหรียญทอง  5  รายการ  ได้แก่  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับ ป.1-6 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ระดับ ม.1-3 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP ระดับ ม.1-3 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับ ม.1-3 และการตัดต่อภาพยนตร์ระดับ ม.1-3

ได้รางวัลเหรียญเงิน  4  รายการ  ได้แก่  ละครคุณธรรม ระดับ ป.1-6  เดี่ยวดนตรีไทย ซอด้วง ระดับ ม.1-3  เดี่ยวดนตรีไทย ซออู้ ระดับ ม.1-3  และกิจกรรมสภานักเรียนระดับ ม.1-3

More Articles...

  1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2555
  2. พี่ๆ ทหารจาก จ.ลพบุรี อบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด
  3. ผอ. สพป.สะแก้ว เขต 2 และคณะฯ เยี่ยมโรงเรียน
  4. มอบรางวัลนักเรียนทำความดี