กิจกรรมปี54

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 จ.กาญจนบุรี

วันที่  11-13  มกราคม  2555  โรงเรียนอพป.คลองน้ำใส ได้เป็นตัวแทนนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2  จำนวน  9  รายการ  เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ภาคกลางและภาคตะวันออก  ครั้งที่  61  ณ  จังหวัดกาญจนบุรี  ผลการแข่งขัน

ได้รับรางวัลเหรียญทอง  5  รายการ  ได้แก่  การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับ ป.1-6 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ระดับ ม.1-3 สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GSP ระดับ ม.1-3 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) ระดับ ม.1-3 และการตัดต่อภาพยนตร์ระดับ ม.1-3

ได้รางวัลเหรียญเงิน  4  รายการ  ได้แก่  ละครคุณธรรม ระดับ ป.1-6  เดี่ยวดนตรีไทย ซอด้วง ระดับ ม.1-3  เดี่ยวดนตรีไทย ซออู้ ระดับ ม.1-3  และกิจกรรมสภานักเรียนระดับ ม.1-3